Participativni proračun Mestne občine Novo mesto 2024–2025!

Vabimo vas, da neposredno predlagate svoje ideje in predloge za izvedbo projektov v Mestni občini Novo mesto, soobčanke in soobčani pa bodo z glasovanjem odločili, ali je vaša ideja dobra in ali naj jo Mestna občina Novo mesto realizira.

Mestna občina Novo mesto bo v prvi izvedbi participativnega proračuna za uresničitev izbranih projektov v letih 2024 in 2025 namenila 100.000 EUR, ki bodo umeščene v proračunu Mestne občine Novo mesto 2025 in jih bo z glasovanjem sprejel Občinski svet.

Vstopi 

21. marec — 23. april 2024


Potem ko bo komisija pregledala vse predloge, boste o njih lahko glasovali poleti 2024.

20. junij — 31. julij 2024


Glasujte tudi vi ter soodločajte o prihodnosti svojega okolja in skupnosti v Mestni občini Novo mesto.

Vstopi 

do decembra 2025


Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo izvedbe, o kateri boste obveščeni sproti.