Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Vrednost predlaganega projekta ni realno ocenjena, saj po presoji strokovnih služb presega 15.000 EUR z vključenim DDV. Projekt je že uvrščen v Trajnostno urbano strategijo Novo mesto 2030 (TUS).

Most v Ragov Log

monika Anonimno oddan predlog  –  23. 03. 2024  –  Mestne krajevne skupnosti

Zakaj menite, da je vaš projekt potreben in koristen za občanke in občane Mestne občine Novo mesto?

V soseki Plava laguna (Seidlova cesta) je veliko stanovalcev, ki lahko hodijo na sprehod, rekreacijo samo preko prometne ceste/mostu. To je moteče, ker je potrebno narediti velik ovinek (posebej me moti pri hoji čez most, kjer je promet zelo hrupen), če želiš priti do miru v gozdu.

Katerim področjem in problemom oziroma katerim izzivom se posveča projektni predlog?

Dobro počutje, rekreacija, varen prehod za otroke do gozda, bližina dostopa do gozda za starejše prebivalce, ureditev obrežja (zdaj je tam nekaj samoiniciativnih žurerskih prostorov),...

Čim bolj podrobno predstavite projektni predlog.

Most, ki bi povezoval soseko in Ragov Log v predelu, kjer že obstaja igrišče in večnamenska dvorana bi lahko bil del športno reakreacijskega kompleksa soseske. Obstajajo tudi že stopnice do reke, ki bi jih bilo verjetno dobro nekako popraviti v smislu, da so širše ali kako drugače za lažjo /varnejšo hojo.

Predstavite oziroma predvidite čim bolj natančen potek projekta.

Tega seveda ne vem. Verjetno obstajajo smernice kako se pristopi h gradnji enostavnega mostu,ki bi lahko izboljšal kvaliteto življenja stanovalcev omenjene soseske.

Ali predvidevate, da bi bilo treba pred izvedbo projekta izpeljati predhodne aktivnosti? Navedite jih.

Tudi tega seveda ne vem, ker nimam izkušenj z gradnjo mostu. Verjetno bi pa bilo dobro najprej skomunicirati s stanovalci soseke, predstaviti projekt, določiti rok izvedbe in zgraditi most.

Kje naj bi se projekt izvedel?

Kot del kompleksa med športnim igriščem in večnamensko dvorano skupnosti na Seidlovi cesti.

Kdaj bi se projekt lahko izvedel?

Glede tega predvidevam, da ni nobenih omejitev.