Izboljšanje javnega prevoza

JernejBeg JernejBeg  –  26. 03. 2024  –  Primestne krajevne skupnosti

Zakaj menite, da je vaš projekt potreben in koristen za občanke in občane Mestne občine Novo mesto?

Vsako mesto, ki ponuja visok raven kvalitete življenja ima za sabo kvaliteten javni prevoz. Na ta način bi prebivalci imeli vsaj opcijo, da se okoli ne vozijo s svojim avtomobilom. S tem bi zmanjšali gnečo na cesti, škodljive izpuste in povečali povezljivost različnih generacij, ki nimajo vozniškega dovoljenja, ter odprli opcijo alternativnega prevoza za ljudi, ki imajo službo z fleksibilnim delovnim časom.

Katerim področjem in problemom oziroma katerim izzivom se posveča projektni predlog?

Javni prevoz, oziroma vzpostavitev le tega.

Čim bolj podrobno predstavite projektni predlog.

Otočec je v zadnjih letih doživel velik porast prebivalcev vendar je javni prevoz zanemarjen. Z vspostavitvijo trol oziroma boljšega prevoza bi se veliko ljudi odreklo vožnje z avtomobilom v službo. Čedalje več služb vsebuje elemente fleksibilnega delavnika, kar pomeni, da trenutne povezave ne zadostujejo potrebam lokalnega prebivalstva. Nakupovalni center Qulandija je tudi blizu ampak ravno tako daleč, da se moraš do tam zapeljati. Vzpostavitev linije, ki vozi na vsako uro na trasi Otočec, Qulandija, Mačkovec, Krka ter Center bi vsekakor koristila marsikateremu prebivalcu (srenje šolci ter študenti, upokojenci).

Predstavite oziroma predvidite čim bolj natančen potek projekta.

1. Izbira izvajalca 2. Podpis pogodbe za XY/let 3. Ozaveščanje prebivalstva in promocija projekta 4. Letna evaluacija uspešnosti projekta

Ali predvidevate, da bi bilo treba pred izvedbo projekta izpeljati predhodne aktivnosti? Navedite jih.

Potrebno se je pozanimati tudi pri drugih KS, če se soočajo s podobnim problemom.

Kje naj bi se projekt izvedel?

V KS Otočec in vsem KS, ki imajo podobno populacijo ter podobno razdaljo.

Kdaj bi se projekt lahko izvedel?

V letu 2024