Nagrobnik Dr. Franza Langerja v parku okrog cerkve v Šmihelu

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  27. 03. 2024  –  Mestne krajevne skupnosti

Zakaj menite, da je vaš projekt potreben in koristen za občanke in občane Mestne občine Novo mesto?

Spomenik je industrijsko umetnostna kulturna dediščina v litoželezni izvedbi. Že dolgo nezadržno propada v parku ob cerkvi.

Katerim področjem in problemom oziroma katerim izzivom se posveča projektni predlog?

Ohranjanju že omenjene dediščine in polepšanju ter ureditvi parka okrog cerkve v Šmihelu pri Novem mestu.

Čim bolj podrobno predstavite projektni predlog.

Nekaj je bilo že pogovorov v zvezi s sanacijo projekta. Spomenik je potrebno razstaviti, speskati, obnoviti temelj in postaviti nazaj. Ta postopek predlaga firma BlastTehnik iz NM.

Predstavite oziroma predvidite čim bolj natančen potek projekta.

Pogovarjali smo se tudi o ceni izvedbe, znašala naj bi okrog 5.000 EUR za vsa kovinska dela vključno s protikorozijsko zaščito. Za sama gradbena dela pa je še nekaj stroškov.

Ali predvidevate, da bi bilo treba pred izvedbo projekta izpeljati predhodne aktivnosti? Navedite jih.

Posvet in dogovor z Zavodom za spomeniško varstvo, z župnikom hosta Štefanom in z izvajalci del.

Kje naj bi se projekt izvedel?

Pri cerkvi Sv. Mihaela v Šmihelu, park in okolica.

Kdaj bi se projekt lahko izvedel?

Kadarkoli.Dokumenti (2)