Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Predlog ni infrastrukturni ali programski projekt. Občina posodobitve OPN izvaja v okviru svojih rednih delovnih nalog.

Posodobitev OPN

N.A. Anonimno oddan predlog  –  27. 03. 2024  –  Mestne krajevne skupnosti

Zakaj menite, da je vaš projekt potreben in koristen za občanke in občane Mestne občine Novo mesto?

Najemnine se večajo, cene stanovanj in obresti kreditov rastejo v nebo. Lastništvo nepremičnine pa za veliko večino postaja neizvedljivo.

Katerim področjem in problemom oziroma katerim izzivom se posveča projektni predlog?

Reševanje stanovanjske problematike, ki mladim preprečuje osamosvojitev in ustvarjanje družine.

Čim bolj podrobno predstavite projektni predlog.

S pogostejšimi posodobitvami prostorskega načrta lahko pridobimo več zazidljivih parcel za lastno uporabo občanov in ne le za namen investicijske gradnje. Trenuten proces spreminjanja namebnosti zemljišča v Novomeški občini je tako dolgotrajen, da omgoča gradnjo na novih parcelah zgolj vsaki tretji generaciji. Dobrodošla bi bila tudi večja transparentnost o samem postopku.

Predstavite oziroma predvidite čim bolj natančen potek projekta.

N.a.

Ali predvidevate, da bi bilo treba pred izvedbo projekta izpeljati predhodne aktivnosti? Navedite jih.

N.a.

Kje naj bi se projekt izvedel?

N.a.

Kdaj bi se projekt lahko izvedel?

N.a.