Postajališče GoNM - križišče Žabja vas

radbibilarhitekt Anonimno oddan predlog  –  27. 03. 2024  –  Mestne krajevne skupnosti
Predvidena lokacija za postajališče GoNM
Predvidena lokacija za postajališče GoNM

Zakaj menite, da je vaš projekt potreben in koristen za občanke in občane Mestne občine Novo mesto?

Za spodbujanje uporabe trajnostne mobilnosti

Katerim področjem in problemom oziroma katerim izzivom se posveča projektni predlog?

Širitvi sistema GoNM za povečanje spodbujanja trajnostne mobilnosti med krajani.

Čim bolj podrobno predstavite projektni predlog.

Na označeni lokaciji predlagam postavitev postajališča za izposojo koles GoNM.

Predstavite oziroma predvidite čim bolj natančen potek projekta.

Realizacija.

Ali predvidevate, da bi bilo treba pred izvedbo projekta izpeljati predhodne aktivnosti? Navedite jih.

Analiza ali in kako bi se lahko hkrati s postavitvijo postajališča uredilo in izboljšalo bližnjo okolico za prijetnejšo umestitev v prostor, ki bo privabljala ljudi.

Kje naj bi se projekt izvedel?

Na JV strani križišča Žabja vas, ki je v javni lasti.

Kdaj bi se projekt lahko izvedel?

Kmalu.