Dodatni prehod za pešce in kolesarje čez Belokranjsko cesto

radbibilarhitekt Anonimno oddan predlog  –  27. 03. 2024  –  Mestne krajevne skupnosti
Lokacija manjkajočega prehoda za pešce in kolesarje
Lokacija manjkajočega prehoda za pešce in kolesarje

Zakaj menite, da je vaš projekt potreben in koristen za občanke in občane Mestne občine Novo mesto?

Projekt je logično nadaljevanje že začrtane poti Grm - Žabja vas. Z njim bi se omogočilo dostop s kolesom iz smeri Žabje vasi do trgovine Hofer in naprej, ter zmanjšalo število potrebnih prečkanj ceste na šolski poti.

Katerim področjem in problemom oziroma katerim izzivom se posveča projektni predlog?

varnosti otrok v prometu, trajnostni mobilnosti

Čim bolj podrobno predstavite projektni predlog.

Predlagam, da se pri križišču za trgovino Hofer doda manjkajoči četrti krak prehoda za pešce na strani bencinske črpalke. To križišče je osrednja točka povezave Žabje vasi na nedavno zgrajeno pot Grm - Žabja vas, ki med drugim otrokom iz Žabje vasi omogoča krajšo pot do osnovne šole Grm. Kljub temu, da je na tem mestu viden prostor primeren za prehod če tega ni. Tako so krajani primorani prečkati cesto na dveh mestih. Dostop s kolesom do pešpoti in trgovine Hofer iz smeri Žabja vas pa tako sploh ni mogoč. Zato predlagam, da se na tem območju zariše dodatni prehod ter zasnuje kolesarski prehod vse od Knafelčeve ulice do pešpoti.

Predstavite oziroma predvidite čim bolj natančen potek projekta.

Zasnova projektne dokumentacije za območje od križišča s Knafeljčevo ulico do priključka na pešpot Grm - Žabja vas. Širitev pločnika in zaris novega prehoda.

Ali predvidevate, da bi bilo treba pred izvedbo projekta izpeljati predhodne aktivnosti? Navedite jih.

Ne.

Kje naj bi se projekt izvedel?

Na križišču Belokranjske ceste za Hofer. Vse od Knafeljčeve ulice do pešpoti Grm- Žabja vas.

Kdaj bi se projekt lahko izvedel?

Kmalu.