Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Vrednost predlaganega projekta ni realno ocenjena, saj po presoji strokovnih služb presega 15.000,00 EUR z vključenim DDV. Predlog je že obravnavan v sklopu projekta ureditve križišča na Ratežu. Hkrati gre za križišče državnih cest, zato je za investicijo oz. ureditev pristojna DRSI.

Avtobusno postajališče na Ratežu

Klavdija1 Klavdija1  –  29. 03. 2024  –  Primestne krajevne skupnosti
IMG_0173.jpeg
IMG_0173.jpeg

Zakaj menite, da je vaš projekt potreben in koristen za občanke in občane Mestne občine Novo mesto?

Težava je namreč ta, da otroci, ki živijo v bližini gostilne Vovko, ki gredo v šolo in iz šole, izstopijo iz avtobusa na postajališču, ki je dlje oddaljeno od njihovega doma. Smotrno bi bilo narediti avtobusno postajališče v bližini predvidenega krožnega križišča, da se šolarjem z težkimi šolskimi torbami, upokojencem, ki uporabljajo avtobusne prevoze, delavcem za službo, v različnih vremenskih razmerah, ki živijo v bližini gostilne Vovko, omogoči postajališče bližje, saj je sicer njihova pot iz doma in domov zelo dolga. Prikaz oddaljenosti si lahko ogledate na priloženih fotografijah iz Google Maps.

Katerim področjem in problemom oziroma katerim izzivom se posveča projektni predlog?

Prijektni predlog se posveča reševanju varnosti v prometu za otroke, odrasle in starostnike.

Čim bolj podrobno predstavite projektni predlog.

Projekt oz. izgradnja bi potekala ob cesti na naslovu Ratež 43A, Brisnice, kjer je tudi na drugi strani ceste mogoče, da obrača avtobus. Tudi sedaj tamnobrača veliko osebnih, tovornih vozil in avtobusov, avtobusi pa potnikom ne morejo ustaviti prej,kot skoraj pri gostilni Mrak, tudi, če so potniki doma iz čisto drugega konca vasi. Smotrno bi bilo, ker se bo verjetno pri gostilni Vovko gradilo krožišče, da je v čimkrajši bližini tudi avtobusno postajališče, naše zemljišče pri cesti pa je eno izmed najbolj primernoh za izgradnjo le-tega.

Predstavite oziroma predvidite čim bolj natančen potek projekta.

Na predzadnji sliki je z roza pikami označeno, kje nekateri otroci in krajani živijo in kje je v vasi Ratež avtobusno postajališče. Na zadnji sliki je vidno, kolikšna je razdalja med postajališčem in predvidenem krožišču v metrih. Če slučajno ni predvidenega dodatnega avtobusnega postajališča, je lokacija zemljišča, kjer živim, med bolj primernimi, kjer bi se ga lahko izgradilo. Naslov je Ratež 43A, 8321 Brusnice. Na 1., 2., in 3. sliki je vidno naše zemljišče omenjenega naslova. Prostora je verjetno dovolj za izgradnjo, je skoraj na pol poti do predvidenega krožišča, kar pomeni manj hoje za bolj ranljive skupine vaščanov. Nasproti našega zemljišča je na sliki št. 4 in 5 v prilogi vidno večje makadamsko zemljišče, ki se večkrat uporablja za obračanje tovornih vozil lastnika zemljišča (verjetno Zvone Nosan, lastnik ZNASS), postanke drugih voznikov in obračanje, postajališče za merjenje hitrosti v prometu. Tam bi, če bi se dalo pridobiti njegovo dovoljenje, če bi se MO NM odločila za izgradnjo postajališča, lahko morebiti ustavljal avtobus ali na tistem mestu obračal v nasprotno smer. Na 6. sliki v prilogi je prikazan manjši čas hoje vaščanov, ki živijo v bližini gostilne Vovko, če bi se avtobusno postajališče izgradilo na našem zemljišču pri cesti.

Ali predvidevate, da bi bilo treba pred izvedbo projekta izpeljati predhodne aktivnosti? Navedite jih.

Predhodno bi bilo potrebno samo pridobiti soglasje g. Zvoneta Nosan, če se na njegovem zemljišču (makadamska pot na sliki) lahko obračajo, stojijo avtobusi.

Kje naj bi se projekt izvedel?

Ratež 43A, Brusnice, ob cesti.

Kdaj bi se projekt lahko izvedel?

Ni časovnih omejitev.Dokumenti (1)