Omejitev hitrosti

Ales Anonimno oddan predlog  –  31. 03. 2024  –  Primestne krajevne skupnosti
Screenshot_20240331_205104_Gallery.jpg
Screenshot_20240331_205104_Gallery.jpg

Zakaj menite, da je vaš projekt potreben in koristen za občanke in občane Mestne občine Novo mesto?

Zaradi varnosti v cestnem prometu.

Katerim področjem in problemom oziroma katerim izzivom se posveča projektni predlog?

Prometni varnosti

Čim bolj podrobno predstavite projektni predlog.

Predlagam zmanjšanje hitrosti v križišču Mirnopeške ceste in Muhaberja.

Predstavite oziroma predvidite čim bolj natančen potek projekta.

Zamenjava prometnih znakov za omejitev hitrosti iz 70km/h na vsaj 50km/h.

Ali predvidevate, da bi bilo treba pred izvedbo projekta izpeljati predhodne aktivnosti? Navedite jih.

Ne

Kje naj bi se projekt izvedel?

Na Mirnopeski cesti pred križišcem za Muhaber v obeh smereh.

Kdaj bi se projekt lahko izvedel?

Čim prej, ker gre za zelo nepregledno križišce s strani vključevanja iz Muhaberja na Mirnopeško cesto. Na cesti je tudi prehod za pešce in kolesarje.