Subvencija za najemnine v centru Novega mesta

Lidijaj Lidijaj  –  04. 04. 2024  –  Mestne krajevne skupnosti

Zakaj menite, da je vaš projekt potreben in koristen za občanke in občane Mestne občine Novo mesto?

Koristen je zato, ker bi zapolnili prazne kapacitete v Novem mestu z različnimi lokalnimi ponudniki -oblikovalci, kozmetičarji, ponudniki različnih storitev . S tem povečali obisk centra Novega mesta in privabili turiste. V centru potrebujemo še veliko, in sicer med drugim trgovino z kozmetiko, kozmetični salon, trgovini z oblačili in hrano, brunch mesto, fast food lokacijo ipd.

Katerim področjem in problemom oziroma katerim izzivom se posveča projektni predlog?

Posveča se lokalnim podjetnikom in razvoju centra Novega mesta

Čim bolj podrobno predstavite projektni predlog.

Moj predlog je da se denar investira v določene subvencije. Uredi se razpis za lokalne podjetnike, ki bi želeli imeti svoj prostor za prodajo, delo, ustvarjanje, poslovne prostore ipd. Na razpis se lahko prijavi mladi podjetniki, z željo in vizijo svojega posla in dodelanim načrtom kaj točno potrebujejo in želijo. Zmagovalci razpisa prejmejo ugodnejšo najemnino za neko x obdobje ali pa pomoč pri opremljanju prostora.

Predstavite oziroma predvidite čim bolj natančen potek projekta.

Vidik tega je, da se bi potem izvajale tudi različne aktivnosti. Vsakemu podjetniku (ki ima za to primerno storitev), lahko v pogodbi piše da mora xkrat letno izvesti nek dogodek/delavnico in s tem privabiti obiskovalce.

Ali predvidevate, da bi bilo treba pred izvedbo projekta izpeljati predhodne aktivnosti? Navedite jih.

Potrebno je izvesti razpis z dodelanimi željami in zahtevami. Podrobno opredeliti pravila in določiti kateri prostori so na voljo.

Kje naj bi se projekt izvedel?

V centru Novega mesta, gre za projekt oživitev centra

Kdaj bi se projekt lahko izvedel?

Projekt nima časovnega obdobja