Predlagaj!

Potem ko bo komisija pregledala vse predloge, boste o njih lahko glasovali poleti 2024.

Kakšen je proračun?

Participativnemu proračunu je namenjenih 100.000 EUR proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za leti 2024 in 2025. Vrednost posameznega predloga je omejena na 3.000 do 15.000 EUR.

Kakšen naj bo predlog?

Projekt mora biti izvedljiv v proračunskem obdobju 2024–2025, skladen z zakonodajo in v pristojnosti Mestne občine Novo mesto. Vse predloge glede na te kriterije oceni posebna komisija, ki jo imenuje župan.

In če vse štima?

Če tvoj predlog ustreza kriterijem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani z glasovanjem.

Vrednotenje projektov

Svoje predloge za projekte v okviru participativnega proračuna Mestne občine Novo mesto 2024–2025 ste lahko podali do 23. aprila 2024.

Potem ko bo komisija pregledala vse predloge, boste o projektih lahko glasovali poleti 2024, preko tega spletnega mesta ali v času uradnih ur v prostorih Mestne občine Novo mesto.


Predlogi (160)

Spremljaj!

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo izvedbe, o kateri boste obveščeni sproti.

Kaj potem?

Za izvedbo izglasovanih projektov v letih 2024 in 2025 bo odgovorna Mestna občina Novo mesto.

In moja vloga?

V tej fazi boste lahko bdeli nad izvajanjem projektov in se veselili napredka.

In nato?

O izvedenih projektih vas bomo informirali. Medtem pa že lahko razmišljate o svojem predlogu za naslednji cikel participativnega proračuna!